lunduniversity.lu.se

Human Rights Studies

Department of History | The Joint Faculties of Humanities and Theology

Om-tentamen och uppsamlingstillfälle

På kurs/delkurs anordnas en ordinarie och en om-tentamen. Utöver detta anordnas även ett så kallat uppsamlingstillfälle en gång om året. Uppsamlingstillfället är alltid förlagd i augusti månad. Totalt ges 5 tentamenstillfällen per år.

Ordinarie tentor/om-tentor

Tentor och om-tentor lämnas ut i Canvas, datum och tid för ut- och inlämning hittar du i kursens schema.

Du måste vara registrerad/om-registrerad på kursen den termin du önskar göra en tenta, detta för att få tillgång till kursen och tentan i Canvas.

För om-registrering kontakta vår utbildningskoordinator.

På Mänskliga rättigheter - Fördjupningskurs (MRSG31) delkurs 1 och 2 sker examinationen löpande under kursens gång. Ett uppsamlingstillfälle ges efter kursens slut.
Anmälan ska ske till kursansvarig lärare. 

Inlämning av uppsats/omarbetad version av uppsats

Under året finns det 3 tillfällen att lämna in sin uppsats, ordinarie inlämning i januari och juni samt ett extratillfälle i augusti.
Mer information om uppsatsinlämning och inlämning av en omarbetad version av uppsats finns under Publicering av uppsats och examensarbete.

Uppsamlingstillfälle i augusti

För att göra en omtenta vid uppsamlingstillfället måste du anmäla dig till kursansvarig lärare och vår utbildningskoordinator senast 31 juli.
Du ska vara registrerad på kursens vårtermin, detta för att du ska få tillgång till omtentan i Canvas. Är du inte registrerad ska du kontakta vår utbildningskoordinator för omregistrering.
Måndag vecka 33 lämnas omtentorna för respektive kurs ut i Canvas.
Inlämning sker i Canvas fredag i vecka 33.

Obs! omtentor på Introduktionskursen delkurs 3 och Fortsättningskursen delkurs 3 är ordinarie omtentor och lämnas ut i Canvas enligt vårterminens schema.

Ska du lämna in in uppsats vid uppsamlingstillfället ska du följa instruktionerna under Publicering uppsats och examensarbete.

Utbildningskoordinator

Kristina Robertsson
LUX:A210
Telefon: 046-222 3047
mrsmrs.luse

Studievägledare

Andreas Tullberg
LUX: A211
Telefon: 046-222 4752
e-mail: studievagledaremrs.luse

Studierektor

Lina Sturfelt
LUX:A212
Telefon: 046–222 41 81
e-mail: lina.sturfelt@mrs.lu.se