lunduniversity.lu.se

Human Rights Studies

Department of History | The Joint Faculties of Humanities and Theology

Termin 1 - Introduktionskurs

Mänskliga rättigheter: Introduktionskurs, ges på första terminen på programmet. Den kan även läsas som fristående kurs. 

Ansökan och registrering program

 

 1. Du söker programmet på antagning.se

 2. Blir du antagen får du ett antagningsbesked via antagning.se

 3. Du ska själv registrera dig på programmet 

 4. Kan du av någon anledning inte göra en webbregistrering ska du kontakta vår utbildningskoordinator mrsmrs.luse.

Webbregistreringen ska vara gjord innan introduktionsmötet vid terminsstart. Har du inte registrerat dig och tagit din plats i anspråk eller inte tagit kontakt med vår utbildningskoordinator senast på terminsstartsdagen förlorar du din plats på programmet.

Har du ångrat dig och inte vill ta din plats i anspråk ska du meddela oss på mrs@mrs.lu.se snarast så att vi kan ge platsen till annan sökande.

  Ansökan och registrering fristående kurs

  1. Om du vill söka till Introduktions som fristående kurs gör du det på antagning.se

  2. Blir du antagen får du ett antagningsbesked via antagning.se

  3. Du ska själv registrera dig på kursen, via webbregistrering

  4. Kan du av någon anledning inte göra en webbregistrering ska du kontakta vår utbildningskoordinator mrsmrs.luse.

  Webbregistreringen ska vara gjord innan introduktionsmötet vid terminsstart. Har du inte registrerat dig och tagit din plats i anspråk samt inte tagit kontakt med vår utbildningskoordinator senast på terminsstartsdagen förlorar du din plats på kursen.

   Har du ångrat dig och inte vill ta din plats i anspråk ska du meddela oss på mrs@mrs.lu.se snarast så att vi kan ge platsen till annan sökande.