lunduniversity.lu.se

Human Rights Studies

Department of History | The Joint Faculties of Humanities and Theology

Termin 2 - Fortsättningskurs

Mänskliga rättigheter: Fortsättningskurs, ges på andra terminen på programmet. Den kan även läsas som fristående kurs. 

Ansökan och registrering kandidatprogrammet

  1. Som programstudent ska du inte söka till fortsättningskursen.

  2. Vid terminsstart utförs en behörighetskontroll. 

  3. Du ska själv registrera dig på kursen. Uppfyller du inte behörigheten kommer du inte att kunna registrera dig på kursen.

  4. Kan du inte registrera dig ska du kontakta vår utbildningskoordinator.

Tänk på att registreringen är avgörande för att du ska kunna studera den här terminen, den ligger till grund för att du ska få delta i utbildningen och få medel från CSN.

 

Ansökan och registrering fristående kurs

  1. Du söker kursen via antagning.se

  2. Antagningsbesked får du från antagning.se

  3. Du ska själv registrera dig på kursen via webbregistrering

  4. Kan du av någon anledning inte registrera dig ska du kontakta vår utbildningskoordinator mrsmrs.luse.

Webbregistreringen ska vara gjord innan introduktionsmötet vid terminsstart. Har du inte registrerat dig och tagit din plats i anspråk samt inte tagit kontakt med vår utbildningskoordinator senast på terminsstartsdagen förlorar du din plats på kursen.

Har du ångrat dig och inte vill ta din plats i anspråk ska du meddela oss snarast på mrsmrs.luse så att vi kan ge platsen till annan sökande.

Tänk på att registreringen är avgörande för att du ska kunna studera den här terminen, den ligger till grund för att du ska få delta i utbildningen och få medel från CSN.