lunduniversity.lu.se

Human Rights Studies

Department of History | The Joint Faculties of Humanities and Theology

Termin 3 - Fördjupningskurs

Mänskliga rättigheter: Fördjupningskurs, ges på tredje terminen på programmet. 

Ansökan och registrering

  1. Du ska inte söka till fördjupningskursen.
  2. Vid terminsstart utförs en behörighetskontroll. 
  3. Du ska själv registrera dig på kursen, via webbregistrering
  4. Uppfyller du inte behörigheten kommer du inte att kunna registrera dig på kursen.
  5. Kan du inte registrera dig ska du kontakta vår utbildningskoordinator.

Tänk på att registreringen är avgörande för att du ska få studera den här terminen, den ligger till grund för att du ska kunna delta i utbildningen och få medel från CSN.