lunduniversity.lu.se

Human Rights Studies

Department of History | The Joint Faculties of Humanities and Theology

Termin 6 - Kandidatkurs

Ansökan och registrering

  1. Du söker inte till kandidatkursen.
  2. Vid terminsstart utförs en behörighetskontroll och vi antar dig till kursen. 
  3. Du ska själv registrera dig på kursen. Uppfyller du inte behörigheten kommer du inte att kunna registrera dig.
  4. Kan du inte registrera dig ska du kontakta vår utbildningskoordinator.

Tänk på att registreringen är avgörande för att du ska kunna studera den här terminen, den ligger till grund för att du ska kunna delta i utbildningen och få medel från CSN.