Forskarseminarium

Reconfiguring the subject of (human?) rights in the age of the Anthropocene

I vårt kalendarium hittar ni datum och information om samtliga seminarium

Välkomna till Avdelningen för mänskliga rättigheters seminarieserie, våren 2022! Vårens seminarium är alla på engelska och serien går under namnet:  “Reconfiguring the subject of (human?) rights in the age of the Anthropocene”

Ansvariga

Miia Halme-Tuomisaari & Emelie Lantz
Tid: 13.15-15.00 
Zoom länk: lu-se.zoom.us/j/4336937151 ID 433 693 7151

Tema

Vad betyder rättigheter i den antropocena tidsåldern – vem eller vad är deras subjekt? Hur borde begreppet rättigheter användas för att kunna möta de akuta klimatutmaningarna? Är det fortfarande meningsfullt – och justifierbart– att skilja på mänskliga rättigheter och på rättigheter tillskrivna djur och ting så som öar och vatten? Vilka ontologiska antaganden upprätthåller den existerande rättighetsregimen, och hur borde dem justeras?  

Den här seminarieserien behandlar dessa frågor utifrån ett multi-disciplinärt förhållningsätt som inkluderar perspektiv från antropologi, juridik, naturvetenskap och filosofi. Seminariedeltagarna är båda etablerade och framkommande forskarna i deras respektive fält. Seminarierna utgår både ifrån projekt som är pågående och ifrån färdiga publikationer. Vad dem alla delar är ett starkt intresse för ämnen och frågeställningar som potentiellt kan revolutionera mänskliga rättighetsfältet.

Seminarieserien öppnar för reflektioner kring de mänskliga rättigheternas framtid. Efter andra världskriget såg vi vad som har kallats ‘the strange triumph of human rights’ (Mazower 2002). Kommer den här triumfen fortsätta under Antropocenens era – eller kommer vi att bevittna en förändring till en annan ’sista utopi’ (Moyn 2010) kopplad till hållbarhet? Eller kanske en ny utopi av rättigheter för alla och allting?

 

Program

 

2 February “Human rights and human duties vis-à-vis the Arctic fragile environment” Reetta Toivanen, Professor of Sustainability Science, University of Helsinki

16 February “Social sustainability: What does it mean?” Emelie Lantz, PhD Candidate, Human right studies at Lund University

23 March “The mine-loving state: Colonial continuity in the Swedish push for green steel?” Valentin Vogl, PhD candidate, Environmental and Energy Systems Studies at Lund University & Georgia de Leeuw, PhD candidate, Department of Political Science at Lund University

6 April ”The value of cash: Cash dependence and economic justice in a digital economy” Lena Haldenius, Professor in Human rights, Human right studies at Lund University

27 April “Rights of Nature, non-human rights and the Anthropocene: some legal anthropological reflections” Lieselotte Viane, Anthropologist and Professor at the Department of Social Science of Universidad Carlos III de Madrid

4 May “NGO identities – how origin stories, values, donors, and the state construct a moral duty bearer” Therese Boje Mortensen

11 May “From human to more than human” Danielle Celermajer, Professor of Sociology, Sydney Environment Institute at the University of Sydney & Alexandre Lefebvre, Professor of Politics and Philosophy, University of Sydney

 Litteraturlista

Baxi, U. (2019). "Intergenerational justice, water rights, and climate change". In Research Handbook on Law, Environment and the Global South. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing.

Bétaille, J. (2019). “Rights of Nature: Why it Might Not Save the Entire World”. Journal for European Environmental & Planning Law, 16(1)

Bourke, Joanna (2020). ”Are women animals?” The rise and rise of (animal) rights. In Celermajer, Danielle & Lefebre, Alexander 2020: The Subject of Human Rights. Stanford University Press, Stanford, 64-78.

Campos, Andre Santos (2018). “Intergenerational Justice Today”. Philosophy Compass, Vol 13, issue 3.

Celermajer, Danielle, David Schlosberg, Lauren Rickards, Makere Stewart-Harawira, Mathias Thaler, Petra Tschakert, Blanche Verlie, and Christine Winter. (2021). “Multispecies Justice: Theories, Challenges, and a Research Agenda for Environmental Politics.” Environmental Politics 30 (1/2): 119–40. doi:10.1080/09644016.2020.1827608.

Celermajer, D., Chatterjee, S., Cochrane, A. et al. (2020) “Justice Through a Multispecies Lens”. Contemp Polit Theory 19, 475–512 (2020). https://doi.org/10.1057/s41296-020-00386-5

Celermajer, Danielle & Lefebre, Alexander (2020). The Subject of Human Rights. Stanford University Press, Stanford.

Cruft, Rowan; Liao; S. Matthew, and Massimo Renzo (2015) Philosophical Foundations of Human Rights, Oxford University Press, Oxford.

Grear, Anna (2021) International law, legal anthropocentrism and facing the planetary. In: Mégrét Frederic, Narajaran, Usha & Chapaux, Vincent eds. The Handbook of Anthropocentrism and International Law. Routledge, New York.

Grear, Anna (2018): Human Rights and New Horizons? Thoughts toward a New Juridical Ontology. Science, Technology, & Human Values, Vol. 43(1) 129-145.

Grear, Anna (2016) Human rights and the environment: a tale of ambivalence and hope. In: Fisher, Douglas (ed). Research Handbook on Fundamental Concepts of Environmental Law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 146-167. 

Halme-Tuomisaari, Miia 2021: New Paradoxes in Human Rights. Sage Handbook of Cultural Anthropology, SAGE, 604-611.

Mazower, Mark (2004) ‘The Strange Triumph of Human Rights, 1933-1950’, The Historical Journal, 47, pp.379-98.

Moreton-Robinson Aileen (2021) Incommensurable sovereignties: Indigenous ontology matters. Routledge Handbook of Critical Indigenous Studies. Edited by Brendan Hokowhitu, Aileen Moreton-Robinson, Linda Tuhiwai-Smith, Chris Andersen and Steve Larkin 2021.

Moyn, Samuel (2012) The Last Utopia: Human Rights in History, Reprint. Harvard University Press, Cambridge.

Nedelsky, Jennifer: The Relational Self as the Subject of Human Rights (2020). In Celermajer, Danielle & Lefebre, Alexander 2020: The Subject of Human Rights. Stanford University Press, Stanford, 30-47.

O’Donnell, E. (2020). Legal rights for rivers: Competition, collaboration and water governance (1st issued in paperback). Routledge, Taylor & Francis Group.

Spijkers, O. (2018). Intergenerational equity and the sustainable development goals. Sustainability, 10(11), 3836.

Toivanen, R., & Cambou, D. (2021). Human Rights. In C. P. Krieg, & R. Toivanen (Eds.), Situating Sustainability: A Handbook of Concepts and Contexts (pp. 51-62). Helsinki University Press. https://doi.org/10.33134/HUP-14-4https://hup.fi/site/books/10.33134/HUP-14/read/?loc=012.xhtml

Viaene, Lieselotte. 2021. "Indigenous Water Ontologies, Hydro-Development and the Human/More-Than-Human Right to Water: A Call for Critical Engagement with Plurilegal Water Realities" Water 13, no. 12: 166; 

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2022-01-25