Kurs

Kurskod: MRSG21
Engelsk titel: Human Rights Studies: Level 2
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2020.

Undervisning – vårterminen 2020

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-06-07
Anmälningskod: LU-59501
Behörighet: Grundläggande samt Mänskliga rättigheter: Introduktionskurs 1-30 hp (MRSG11)

Introduktionsmöte: 2020-01-21 kl. 13.15 – 15.00 i LUX:B336

Lärare: Dan-Erik Andersson, Olof Beckman, Anna Bruce

Beskrivning

Har du läst grundkurs i mänskliga rättigheter har du nu möjlighet att ytterligare fördjupa dig i ämnet.

Vi belyser mänskliga rättigheter utifrån två teman som är intimt förknippade med varandra, diskriminering och våld.

Vi tittar närmre på och diskuterar frågeställningar som:

Vad är diskriminering?
Principen om likabehandling diskuteras med ett fokus på svensk och internationell diskrimineringslagstiftning. Vi belyser olika teoretiska perspektiv på diskriminering, olika diskrimineringsgrunder och relationen dem emellan.

Vad är ansvarsutkrävande?
Vi tittar närmre på internationella överenskommelser och grundläggande idéer om gemensam säkerhet och legitima beslutsprocesser. Olika forum för juridiskt ansvarsutkrävande introduceras och problematiseras, liksom olika föreställningar om säkerhet och statssanktionerat våld.

Genom en fallstudie fördjupar vi oss i förhållandet mellan folkmordsbrott och brott mot mänskligheten.

Hur kan ett komplext fenomen som mänskliga rättigheter studeras vetenskapligt?
Den frågan diskuterar vi på sista delen av kursen då vi även studerar för fältet relevanta forskningsmetoder. Du kommer att träna upp dina metodologiska färdigheter genom att planera och genomföra mindre projekt, individuellt och i grupp.

Ingående delar

  • Diskriminering och likabehandling, 10 hp
  • Våld och ansvarsutkrävande, 10 hp
  • Mänskliga rättligheter och vetenskapliga arbetsmetoder, 10 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2020-06-15