Kurs

Kurskod: MRSG22
Engelsk titel: Human Rights Studies: Level 2
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-59500
Behörighet: För tillträde till kursen krävs fullgjorda kursfordringar om 20 hp från Mänskliga rättigheter: Introduktionskurs (30 hp)

Introduktionsmöte: 2024-01-16 kl. 13.15 – 15.00 i LUX:C126 hörsal

Lärare: Dan-Erik Andersson, Olof Beckman, Claes Lindskog, Frida Nilsson

Beskrivning

Fortsättningskursen inleder med att belysa mänskliga rättigheter utifrån två teman som är intimt förknippade med varandra: diskriminering och våld. I en tematisk fallstudie studeras vidare mänskliga rättigheter i en kontext, exempelvis ett land, en region, en konflikt eller en internationell aktör.

Utifrån teoretiska perspektiv på diskriminering diskuteras principen om likabehandling, olika diskrimineringsgrunder och relationen dem emellan samt positiv särbehandling. Vidare introduceras och problematiseras internationella överenskommelser och grundläggande idéer om gemensam säkerhet, legitima beslutsprocesser och forum för juridiskt ansvarsutkrävande. Förhållandet mellan folkmordsbrott och brott mot mänskligheten förklaras särskilt. I den tematiska fallstudien behandlas och analyseras de rättighetsfrågor som kontexten aktualiserar, utifrån självbestämmande, kolonialism, intervention, genusfrågor, diskriminering, sanktioner, civilsamhället eller politisk och social utveckling.

Ingående delar

  • Diskriminering och likabehandling, 10 hp
  • Våld och ansvarsutkrävande, 10 hp
  • Mänskliga rättigheter i kontext, 10 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2020-06-15