Kurs

Kurskod: MRSN01
Engelsk titel: Human Rights Studies: Feminist Political Philosophy
Högskolepoäng: 7,5

Undervisning – vårterminen 2021

Coronapandemin påverkar fortsatt våra utbildningar och större delen av undervisningen måste ske helt digitalt tills vidare. Var uppmärksam på den information som förmedlas i schemat och/eller i Canvas – informationen justeras löpande baserat på aktuella beslut och rekommendationer.

Kurstillfälle: vårterminen 2021
Utbildningsform: både campus/online
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2021-05-03 – 2021-06-06
Kursspråk: engelska
Anmälningskod: LU-59571
Behörighet: För tillträde till kursen krävs 90 högskolepoäng i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde.

Introduktionsmöte: 2021-05-03 kl. 13.15 – 15.00

Lärare: Lena Halldenius

Beskrivning

Kursen ger en avancerad överblick över centrala bidrag till samtida feministisk politisk filosofi och anlägger kritiskt analytiska perspektiv på dessa.

Tonvikt läggs vid det feministiska tänkandets specifika bidrag till politisk filosofi, med huvudfokus på nutid. Kursen behandlar aktuella debatter om relationen mellan politik, etik och kunskap samt feministiska normkritiska perspektiv på begreppsbildning. Särskilt fokus ligger på globala frågor, på frågor om rättvisa, makt och mänskliga rättigheter och på relationen mellan feministiskt tänkande i globala Nord och Syd.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2020-06-15