Person

Mattias Gunnemyr

Doktorand

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Gästlärare

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post mattias.gunnemyrfil.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

För tillfället bidriver jag forskning som berör ansvar för kollektiva skadeproblem, dvs. situationer där det verkar som att ingen enskild individ gör någon skillnad för utfallet, men där det uppstår allvarliga problem när tillräkcligt många personer agerar på ett visst sätt. Jag är framför allt intresserad i ansvarsfrågor som rör skador som inte är resultatet av en kollektiv handling, exempelvis den globala uppvärmningen, utfiskningen och orättvisor i den globala klädindustrin. Filosofer som jag för tillfället är extra intresserad av inkluderar bland annat Iris Marion Young, Margaret Gilbert. Chritopher Kutz, Shelly Kagan, Julia Nefsky och John Broome. Utöver detta har jag också fastnat för Derek Parfits verk On What Matters (2011), framför allt för relationen mellan den metaetikiska ståndpunkt och de moraliska principer som Parfit försvarar i detta verk.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

För tillfället bidriver jag forskning som berör ansvar för kollektiva skadeproblem, dvs. situationer där det verkar som att ingen enskild individ gör någon skillnad för utfallet, men där det uppstår allvarliga problem när tillräkcligt många personer agerar på ett visst sätt. Jag är framför allt intresserad i ansvarsfrågor som rör skador som inte är resultatet av en kollektiv handling, exempelvis den globala uppvärmningen, utfiskningen och orättvisor i den globala klädindustrin. Filosofer som jag för tillfället är extra intresserad av inkluderar bland annat Iris Marion Young, Margaret Gilbert. Chritopher Kutz, Shelly Kagan, Julia Nefsky och John Broome. Utöver detta har jag också fastnat för Derek Parfits verk On What Matters (2011), framför allt för relationen mellan den metaetikiska ståndpunkt och de moraliska principer som Parfit försvarar i detta verk.

Administrativt

  • Ledamot, Forskningsnämnden, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Undervisning

Övriga uppdrag och meriter

Sedan 2018 har jag varit ordförande för doktorandseminariet vid filosofiska institutionen, Lunds Universitet. Jag är också kassör i filosofiska föreningen, något jag har varit sedan våren 2016. Slutligen recenserar jag artiklar åt tidskriften Hypatia.

Mattias Gunnemyr

Doktorand

  • Praktisk filosofi
  • Filosofiska institutionen

Gästlärare

  • Mänskliga rättigheter
  • Historiska institutionen

Kontaktinformation

E-post mattias.gunnemyrfil.luse

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30