lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Intervju 1

 Filosofie kandidatexamen i mänskliga rättigheter (nyexaminerad juni 2016)

Vad fick dig att söka in till kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter?

Jag har alltid haft stora ambitioner att göra skillnad i världen, och bidra till att skapa bättre villkor för utsatta människor. Aktivisten i mig sökte ett sätt att "göra något", och då jag läste om programmet i Mänskliga Rättigheter kändes det som en riktigt bra utbildning som kunde vara vägen dit.

Vad har du fått ut av din utbildning?

Programmet har gett mig ett helt nytt sätt att se på världen och människors rättigheter. Från att ha sett mänskliga rättigheter som något självklart och konkret har jag fått en förståelse för dess komplexa innebörd och användning. Tack vare möjligheten att göra både en utbytes- och praktiktermin fick jag inte bara en gedigen utbildning, utan också mitt första jobb inom MR-fältet, en erfarenhet som även hjälpte mig till mitt andra jobb. Programmets bredd och valmöjligheter gav mig också chansen att specialisera mig inom just det område jag var intresserad av.

Vad är det viktigaste du tar med dig från utbildningen?

Från programmet har jag tagit med mig en självsäkerhet jag inte hade tidigare. Jag känner mig väl utrustad att ta mig an samhällsutmaningar utifrån olika perspektiv, och jag har nu möjlighet att jobba med det som alltid varit mitt mål - att göra verklig skillnad och skapa bättre villkor för utsatta människor. Programmet var krävande på ett positivt, utmanande sätt och jag känner mig mycket väl förberedd för kommande studier på Masternivå då undervisningen på MR-programmet höll hög kvalitet.

Vad gör du idag?

Direkt efter examen jobbade jag på ett integrationsprojekt under tre månader på Karlstads kommun, sedan påbörjade jag ett tvåårigt Masterprogram i Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation vid Lunds Tekniska Högskola. Jag jobbar också fortfarande (deltid sedan jag avslutade min praktiktermin) på den organisation där jag gjorde min praktik under MR-programmet.

 

(2016-09-20)