lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Intervju 2

Doktorerar på Graduate School of Asia Pacific Studies (GSAPS) vid Waseda University i Tokyo.

Efter en kandidatexamen i Mänskliga rättighetsstudier läste jag masterprogrammet i Asienstudier vid Lunds universitet. Under mitt andra år på masterprogrammet blev jag beviljad ett stipendium för att doktorera på Waseda University i Tokyo.

Vad har du för utbildning? 

"Kandidatexamen i Mänskliga rättigheter och tvåårig masterexamen i Öst och Sydöstasiatiska studier. Båda från Lunds universitet. Har läst japansk och kinesisk historia, japanska och lite statsvetenskap."

 På vilket sätt har du nytta av din utbildning?

"Jag har framförallt nytta av det kritiska förhållningssättet, förmågan att snabbt hantera och sålla i information samt att analysera den samma. Grunden till kunskaperna lades under min tid som MR-student i Lund och förfinades under masterstudierna. Jag har även extremt stor nytta av det metodologiska och teoretiska tänkandet som hamrades in på ett tidigt stadium."

Har du några tips att ge studenter? 

"Att inte vara allt för låst på ett specifikt mål tidigt i studierna. Var istället öppen och se vilka möjligheter som öppnar sig och undersök om de matchar dina intressen. När man sen upptäckt ett intressant spår kan man sätta upp delmål för vad man vill åstadkomma med sina studier. Samtidigt ska man hålla fast vid en dröm som sträcker sig längre fram än 10 år. Det har fungerat för mig än så länge."

 Vad är det viktigaste du tagit med dig från studietiden?

"Förutom den rena kunskapen har jag tagit med mig en stor skara nya, nära och kära vänner. Jag har fått kontakter från världens alla hörn och kanter. Studietiden är kanske den roligaste och mest stimulerande tiden i mitt liv. Jag har också fått med mig en stark vilja och strävan efter mer kunskap och en önskan om att en dag kunna ge tillbaka till andra vad jag fick från studierna vid Lunds universitet."