lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Intervju 3

Human rights officer, Global Human Rights Defence (GHRD)  i Haag.

GHRD arbetar för att stärka minoriteter och kvinnors rättigheter i Sydasien (främst Nepal, Bangladesh och Indien). De samabetar med lokala grupper och människorättsaktivister som implementerar projekt, dokumenterar MR- övergrepp och rapporterar  vidare till myndigheter och media.

Vad innebär ditt arbete?

"Mitt huvudansvar är att koordinera dokumentationen och rapporteringen av människorättskränkningar via våra lokala observatörer. Jag representerar organisationen i internationella forum och media, samt informerar relevanta myndigheter och instanser om dessa frågor. För närvarande arbetar vi med en lobbystrategi gentemot EU-institutionerna. Jag arbetar också med att skydd och utbildning av våra människorättsaktivister."

Hur fick du jobbet?

"Jag började som praktikant under slutet av studietiden. Jag var ambitiös, självständig och tog mycket initiativ. Jag såg till att specialisera mig och skrev även min magisteruppsats inom ett ämne som var intressant för organisationen. Sen hade jag självklart tur att de hade behov av någon med min bakgrund och kompetens."  

Vilken utbildning har du?

"Fil.Mag i mänskliga rättigheter.  Jag studerade även ett år som ERASMUS-student i Utrecht, vilket var en fantastisk möjlighet, då jag kunde fördjupa mig inom internationell rätt utan att följa juristlinjen."

På vilket sätt har du nytta av din utbildning i ditt arbete?

"Utbildningen är bred och ger en allmän kunskap om internationella MR-systemet samt olika dimensioner av MR, vilket är nödvändigt i mitt arbete. Forskningsmetod, att öva sig i att läsa tungt materiaI källkritiskt och skriva rapporter, är en annan viktig sak jag lärde mig i utbildningen. Förståelsen jag fick för olika typer av perspektiv och sammanhang har varit oumbärlig."

Har du något särskilt råd till studenter? 

"Engagera dig utanför studierna, vidga ditt nätverk och var social. Möjligheter finner man ofta via informella nätverk. Praktik var för mig nyckeln till ett betalt jobb. Våga ta initiativ när du får chansen och våga även specialisera dig inom ett område."

Vad är det viktigaste du tagit med dig från studietiden vid Lunds universitet?

"Alla teoretiska kunskaper men också att upptäcka att det finns likasinnande människor. Att det finns många andra som tänker som jag, som delar min värdegrund, gav mig ett starkare självförtroende ökad motivation.

Det är meningsfullt att kämpa för ett universellt människovärde!"