lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Intervju 4

Fick jobb direkt efter avslutade studier i ett pilotprojekt för romsk inkludering i Malmö kommun. Arbetsplatsen är Romskt informations och kunskapscenter, Malmö stad.

Hur fick du jobbet?

Min femte termin på programmet gjorde jag praktik där och när jag sedan närmade mig slutet på min utbildning så slutade den dåvarande projektassistenten. Då blev jag erbjuden ett vikariat. Jag hade dessutom skrivit min examensuppsats om regeringens 20 år långa strategi för romsk inkludering.

 

Hur förberedde din utbildning dig på arbetet?

Eftersom mina arbetsuppgifter till stor del är administrativa har jag stor nytta av att läsa och skriva akademisk text och kunna strukturera dokument och mitt arbete. Dessutom är teoretiserande kring svåra frågor och på så vis få en djupare och bredare förståelse, bortom ett eget perspektiv avgörande för arbetet här.

 

Vad är det viktigaste du tagit med dig från studierna i Lund?

Det viktigaste som min studietid lärt mig är hur komplexa och omfattande de här ämnena är. När jag började hade jag en känsla eller idé om att göra ”rätt” var ganska enkelt och självklart, en bild som verkligen ställts på ända under min utbildning.
Jag har fått verktyg att problematisera och ifrågasätta. I en tid som till stor del styrs av arbetsmarknadens behov är det också viktigt med ämnen som gör att vi förstår oss själva och världen på ett djupare plan.

 

Vilket råd skulle du ge andra studenter?

Mitt råd är att läsa något som utvecklar en som person, något som känns kul och rätt och är något man tror på. Jag har hela tiden sett på min utbildning som något som berikar mig på flera plan, inte endast som en väg ut på arbetsmarknaden, utan snarare som en kompass och ett sätt att förstå världen på.