lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Intervju 5

Handläggare på Migrationsverket, arbetstillståndsenheten, Stockholm. Jag har en fil. kand. examen från programmet i mänskliga rättigheter.

Hur fick du jobbet?

"Jag gjorde praktik på svenska generalkonsulatet i Chicago och när jag skulle sluta rekommenderade min chef på konsulatet mig till migrationsverket (utan min vetskap!). De ringde upp mig i samband med att de behövde fler assistenter. Då var jag inte klar med min universitetsexamen. När jag slutfört den fick jag möjlighet att börja som handläggare."

Förutom att du praktiserade i Chicago läste du en termin i Hongkong. Vad var bra med att studera utomlands?

"Det var oerhört utvecklande att vara i en helt annan miljö. På seminarierna var vi deltagare från hela världen, vi dunkade inte direkt varandra i ryggen utan jag kände hur min kunskap verkligen sattes på prov. Alla föreläsningar höll hög nivå. Jag utvecklade min muntliga och skriftliga färdighet i både facklig och akademisk engelska. Rent socialt var det spännande att vara i Hongkong som inte bara är en stad som erbjuder i princip allt, det är också nära till hela den asiatiska världsdelen. Där och i Chicago fick jag chansen att knyta många kontakter jag aldrig kunnat få om jag bara varit i Lund."

Vad har du fått med dig från din studietid?

"Självförtroendet! Får jag helt nya uppgifter på jobbet har jag självförtroende att ta itu med dem och vet att jag kommer göra rätt. Man övar sin förmågan att hantera nya situationer och ta till sig ny kunskap. Utbildningen följde verkligen min utveckling som student och har gett mig bra förutsättningar för att komma ut i arbetslivet. Jag har mer klarhet i hur världen fungerar och har större kulturell förståelse än jag tror jag annars haft." 

Tips på vägen från studier till arbete?

"Våga satsa på varje steg i utbildningen, ta för dig när tillfällen ges och tro inte att något kommer av sig självt. Det tar tid och kräver arbetsinsats men det märks å andra sidan när man gör något halvdant. Orka göra det sista - försitt inga chanser!"