lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Ansökan och registrering

Ansökan och registrering skiljer sig mellan olika kurser och programterminer.
I vänstermenyn finns instruktioner för hur du ska göra terminsvis.

Introduktionskursen och Fortsättningskursen ges även som fristående kurser.
Alla fristående kurser samt första terminen till kandidatprogrammet söks via Antagning.se.

Så här ser det ut termin för termin på programmet RGMRS