lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Termin 1 - Introduktionskurs

Ansökan och registrering

  • Introduktionskursen ges både som en fristående kurs och som Termin 1 på kandidatprogrammet.
  • Oavsett om du vill söka till programmet eller fristående kurs gör du det på Antagning.se
  • Blir du antagen får du ett antagningsbesked via Antagning.se
  • Webregistreringen ska vara gjord innan introduktionsmötet vid terminstart. Har du inte registrerat dig och tagit din plats i anspråk samt inte tagit kontakt med vår utbildningskoordinator senast på terminstartsdagen riskerar du att förlora din plats på programmet/kursen.
    • Har du ångrat dig och inte vill ta din plats i anspråk ska du meddela oss på mrs@mrs.lu.se snarast så att vi kan ge platsen till annan sökande.