lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Termin 2 - Fortsättningskurs

Ansökan och registrering

För dig som läser kandidatprogrammet

  • Som programstudent ska du inte söka till fortsättningskursen.
  • Vid terminstart utförs en behörighetskontroll. 
  • Du ska själv registrera dig på kursen. Uppfyller du inte behörigheten kommer du inte att kunna registrera dig på kursen.
  • Kan du inte registrera dig ska du kontakta vår utbildningskoordinator.

Tänk på att registreringen är avgörande för att du ska kunna studera den här terminen, den ligger till grund för att du ska få delta i utbildningen och få medel från CSN.

 

För dig som söker fortsättningskursen som fristående kurs

  • Du ska söka kursen via Antagning.se
  • Antagningsbesked får du från Antagning.se
  • Du ska själv registrera dig på kursen.
  • Kan du av någon anledning inte registrera dig ska du kontakta vår utbildningskoordinator mrsmrs.luse.
  • Har du ångrat dig och inte vill ta din plats i anspråk ska du meddela oss snarast på mrsmrs.luse så att vi kan ge platsen till annan sökande.

Tänk på att registreringen är avgörande för att du ska kunna studera den här terminen, den ligger till grund för att du ska få delta i utbildningen och få medel från CSN.