lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Termin 5 - Perspektivtermin 2

Ansökan och registrering

Den här terminen ser lite annorlunda ut, du är antingen ute på utbytesstudier, praktik eller så studerar du annan valbar kurs.

 

Till dig som ska på utbytesstudier

 Du ska webbregistrera dig på utbytesstudierna. Har du inte registrerat dig gäller inte försäkringar och vi kan inte tillgodoräkna dina studier när du återvänder hem.Efter utbytesstudierna ska du skicka ditt transcript of record till Du ska webbregistrera dig på utbytesstudierna. Har du inte registrerat dig gäller inte försäkringar och vi kan inte tillgodoräkna dina studier när du återvänder hem.Efter utbytesstudierna ska du skicka ditt transcript of record till studievagledare@mrs.lu.se för en bedömning. Efter det registreras ditt tillgodoräknande i Ladok.

 

 

Till dig som ska på Praktik (MRSG52 Mänskliga rättigheter – praktikkurs)

Är du på praktik ska du skicka in undertecknat avtal till studievagledare@mrs.lu.se När det är gjort registreras du på kursen av vår utbildningskoordinator samt får tillgång till den på Live@Lund där inlämningsuppgifter och slutrapport lämnas in. Registreringen sker senast på terminstartsdagen 3 september. Har du skickat in avtal och saknar registrering efter terminstarten ska du kontakta oss snarast så att vi kan lösa det.

 

 

Till dig som läser valbar kurs inom Sverige

Läser du annan valbar kurs inom Sverige ska du följa instruktionerna för registrering på just den kurs som du läser. När du fått slutbetyg på din kurs/kurser ska du skicka ett mejl till mrsmrs.luse för att få dessa tillgodoräknade inom programmet. Mejlet ska innehålla namn, personnummer, namn på kurs/kurser du vill tillgodoräkna samt vid vilket universitet du läst kursen/kurserna.