lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Termin 6 - Kandidatkurs

Ansökan och registrering

  • Som programstudent ska du inte söka till kandidatkursen.
  • Vid terminstart utförs en behörighetskontroll. 
  • Du ska själv registrera dig på kursen. Uppfyller du inte behörigheten kommer du inte att kunna registrera dig på kursen.
  • Kan du inte registrera dig ska du kontakta vår utbildningskoordinator.

Tänk på att registreringen är avgörande för att du ska kunna studera den här terminen, den ligger till grund för att du ska kunna delta i utbildningen och få medel från CSN.