lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Tentamen & uppsats

Tentamen

På mänskliga rättigheter har vi hemtentamen. Tentorna är schemalagda och tillgängliggörs på utbildningsdatabasen Live@Lund, där ska även tentan lämnas in.
Ska du göra en omtenta kontakta vår utbildningsadministratör för om-registrering på kursen.
Mer information om Live@Lund, tentamensanvisningar, inlämning m.m. hittar du i vänstermenyn.

Uppsats

I vänstermenyn finns instruktioner om hur du skriver en uppsats och uppsatspublicering.

Se gärna universitetets filmer "inför uppsatsen" och "Akademiskt skrivande"

  • Inför Uppsatsen: Vad ska du som student tänka på inför uppsatsskrivandet? Var hittar du relevant litteratur? Hur gör du smarta sökningar? Vad innebär källkritik?
  • Akademiskt skrivande: Vad är ett vetenskapligt material? Vad utmärker det vetenskapliga skrivandet i form och struktur? Hur skriver du referenser till dina texter?

Uppsatserna på termin 3 och 6 ska laddas upp i  Lunds universitetets uppsatsdatabas LUP Student Papers.
Du loggar in i LUP med din STiL, instruktioner finns under "uppsatspublicering" i vänstermenyn.