lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Att skriva uppsats

 Ska du skriva en uppsats? Börja då med att titta här!

  • Att skriva uppsats (PDF), instruktioner och råd för dig som skriver en uppsats i ämnet mänskliga rättigheter
  • Inför Uppsatsen: Vad ska du som student tänka på inför uppsatsskrivandet? Var hittar du relevant litteratur? Hur gör du smarta sökningar? Vad innebär källkritik?
  • Akademiskt skrivande: Vad är ett vetenskapligt material? Vad utmärker det vetenskapliga skrivandet i form och struktur? Hur skriver du referenser till dina texter.
  • Urkunds plagiathandbok (PDF)