lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fusk och plagiat

En grundläggande regel för dig som är student vid Lunds universitet är: fuska inte. Men ibland kan det vara svårt, särskilt som ny student, att veta vilka krav som ställs. Se därför till att du genom din utbildning vet vad som gäller för till exempel referat och källhänvisningar i uppsatser och på tentor.