lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Inlämningsanvisningar

Tentamensinlämning

Alla tentor ska lämnas in elektroniskt i PDF-format. Dokument kan sparas som PDF i de flesta ordbehandlingsprogram.

Den som inte kan skapa en PDF i sin egen dator kan skapa en PDF online t.ex via

PDF Converter.

Tentamina lämnas in via Live@Lund.

Ämnesraden ska vara märkt med kurskod, delkurs och ditt namn. Enligt exempel MRSG11dk1_NamnNamn

Kontrollera extra noga att du bifogat rätt fil!

Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgifter (seminarietexter o.dyl.) lämnas in via Live@Lund.

Kompletteringsuppgifter för seminarier kan lämnas in fram till dess att delkursen är klar för terminen, dvs när det är slutdatum för omtentamen. Nästa tillfälle är påföljande termin, när delkursen går igen.

Inlämning av uppsats/uppsatspublicering

Uppsatser lämnas in via LUP och Live@Lund, instruktioner och anvisningar finns under uppsatspublicering.
(Vi har särskilda rutiner för inlämning av uppsatser som tidigare blivit underkänd, en så kallat omarbetad version av uppsats, instruktioner för det hittar du längst ned i anvisningarna för uppsatspublicering.)