Omtentamen och uppsamlingstillfälle

På kurs/delkurs anordnas en ordinarie och en om-tentamen. Utöver detta anordnas även ett så kallat uppsamlingstillfälle två gånger om året. Uppsamlingstillfället är förlagd i vecka 14 för MRSG11: Introduktionskurs  och i vecka 34.

Ordinarie tentor/om-tentor

Tentor och om-tentor lämnas ut i Canvas, datum och tid för ut- och inlämning hittar du i kursens schema.

Du måste vara registrerad/om-registrerad på kursen den termin du önskar göra en tenta, detta för att få tillgång till kursen och tentan i Canvas.

För om-registrering kontakta vår utbildningskoordinator.

På Mänskliga rättigheter - Fördjupningskurs (MRSG31) delkurs 1 och 2 sker examinationen löpande under kursens gång. Ett uppsamlingstillfälle ges efter kursens slut.
Anmälan ska ske till kursansvarig lärare. 

Inlämning av uppsats/omarbetad version av uppsats

Under året finns det 3 tillfällen att lämna in sin uppsats, ordinarie inlämning i januari och juni samt ett extratillfälle i augusti.
Mer information om uppsatsinlämning och inlämning av en omarbetad version av uppsats finns under Publicering av uppsats och examensarbete.

Uppsamlingstillfälle

För att göra en omtenta vid uppsamlingstillfället måste du anmäla dig till kursansvarig lärare och vår utbildningskoordinator senast måndag i vecka 10 för våren (MRSG11) och vecka 29 för uppsamling i augusti.
Har du inte tillgång till kursen i Canvas, behöver du bli registrerad. Kontakta vår utbildningskoordinator för omregistrering.
Måndag vecka 14 respektive 34 lämnas omtentorna för respektive kurs ut i Canvas.
Inlämning sker i Canvas fredag i vecka 14 respektive 34.

Ska du lämna in in uppsats vid uppsamlingstillfället ska du följa instruktionerna under Publicering uppsats och examensarbete.

 

Utbildnings- koordinator

Kristina Robertsson
LUX:A210
Telefon: 046-222 3047
mrsmrs.luse

Studievägledare

Andreas Tullberg
LUX: A211
Telefon: 046-222 4752
e-mail: studievagledaremrs.luse

Studierektor

Lina Sturfelt
LUX:A212
Telefon: 046–222 41 81
e-mail: lina.sturfelt@mrs.lu.se