Praktik

Att göra praktik under sin studietid är en god merit och ett bra sätt att få lära känna en arbetsplats. Du får möjlighet att använda dina kunskaper och färdigheter i ett nytt sammanhang.
Under termin fem har du som student på kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter tillfälle att göra praktik i Sverige eller utomlands.

Praktikplats söks självständigt av dig som student. Du förväntas leta information om organisationer och myndigheter som du är intresserade av praktisera på, och själv ta kontakt med dem via ansökan eller intresseanmälan. Som student på praktik är du försäkrad av Lunds Universitet och berättigad till studiemedel från CSN.

 

Hjälp med ansökan och CV? Kontakta Mattias Fall på Arbetslivsforum. E-mail: arbetslivsforumht.luse