lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Termin 4 - perspektivtermin 1

Ansökan och registrering

Den här terminen ser lite annorlunda ut, du är antingen ute på utbytesstudier, eller så studerar du annan valbar kurs.

 

Till dig som ska på utbytesstudier

Du ska webbregistrera dig på utbytesstudierna. Har du inte registrerat dig gäller inte försäkringar och vi kan inte tillgodoräkna dina studier när du återvänder hem. Efter utbytesstudierna är det några saker du måste göra. Du hittar mer information på När du kommit hem, efter det registreras ditt tillgodoräknande i Ladok. Läs mer om utbytesstudier här

 

 

Till dig som läser valbar kurs inom Sverige

Läser du annan valbar kurs inom Sverige ska du följa instruktionerna för antagning och registrering på just den kurs som du vill läsa. När du fått slutbetyg på din kurs/kurser ska du ansöka om att tillgodoräkna kurserna inom programmet. För mer information mejla till mrsmrs.luse