lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Till dig som vill studera mänskliga rättigheter

Vi erbjuder en flervetenskaplig utbildning i Mänskliga rättigheter.
Innehållet i det treåriga kandidatprogrammet täcker regionala liksom internationella frågor om mänskliga rättigheter.
Vi behandlar teman såsom likabehandling, icke-diskriminering, våld och an- svarsutkrävande. Vi förankrar undervisningen i aktuella frågor och studerar mänskliga rättigheter som både idé och praktik.
Vi erbjuder dig breda ämneskunskaper, fördjupning och individuell specialisering.
Som student utvecklar du egenskaper som du har nytta av i både studier och arbete så som kunskapshantering, analytiskt tänkande, samt muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga.
I våra kurser använder vi oss bland annat av alternativa pedagogiska metoder som rollspel och gemensam handledning av uppsatser.
Inom ramen för kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter finns utrymme för utlandsstudier och praktik i Sverige eller utomlands.
Vi är övertygade om att ditt lärande gynnas av ett öppet och stöttande klimat och värnar därför om närheten mellan studenter och lärare.
Vi erbjuder professionell och personlig studievägledning under hela din utbildning.
I början av dina studier får du extra stöd av studenter på högre nivåer i utbildningen genom vår mentorsverksamhet.
Efter fullgjord utbildning blir du filosofie kandidat i mänskliga rättigheter, kort sagt du blir en människorättsvetare!

Ansökan

Du ansöker till kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter och kurser via Antagning.se

När du blivit antagen till utbildningen

Blir du antagen till utbildningen kommer du att några dagar efter andra antagningsbeskedet få ett välkomstbrev från oss med information om introduktionsmöte, schema, litteraturlistor, registrering mm. 

Vid introduktionsmötet kommer vi att gå igenom allt du behöver veta rörande din utbildning.

Har du frågor är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss.