lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Utbytesstudier

Inom ramen för kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter har du möjlighet att både göra utbytesstudier och praktik på termin 4 och 5.

Utbytesstudier söker du via HT-fakulteten.
Tänk på att vara ute i god tid! Om du ska utanför Europa så behöver du ha en ansökan klar minst ett år innan du planerar att vara iväg.