lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Studera utomlands

Lunds universitet har kontakter över hela världen. Din ansökan kommer se olika ut beroende på vart du vill åka, och på vilken typ av utbytesavtal du vill att resa inom. Gemensamt för alla dessa olika avtal är att du erbjuds en avgiftsfri studieplats vid det mottagande universitetet.

Tänk på att vara ute i god tid! Om du ska utanför Europa så behöver du ha en ansökan klar minst ett år innan du planerar att vara iväg.

Utbytesstudierna söker du via HT-fakulteten. Det internationella kontoret inom Humaniora och Teologi är beläget på SOL-centrum, i Absalonhuset på bottenvåningen.

Du kan också söka till lärosätena utomlands helt på egen hand, men då får du göra allt arbete själv och vara beredd på att betala terminsavgifter. Studentservice har uppdaterade kataloger med adresser och telefonnummer till olika utländska universitet. Där finns också handböcker samt datorer där du kan leta fram utbildningsinformation.

Du hittar mer information om Erasmus studier och utbytesstudier på länken nedan.