Praktik

Under termin tre på masterprogrammet har du möjlighet att gör ett fältarbete i form av praktik eller en självständig fältundersökning i Sverige eller utomlands.

Under denna termin ges du möjlighet att relatera dina akademiska färdigheter till praktiskt arbete och du väljer fältarbetet utifrån ditt forskningsintresse. Du har även möjlighet till utbytesstudier, du hittar mer information här.

Det är ditt ansvar att ordna en praktikplats och att finansiera eventuella boende- och resekostnader. Mer information om stipendier hittar du i högermenyn.

Försäkring

Innan du åker ska du lämna in ett trepartsavtal mellan dig, din handledare och en handledare på praktikplatsen, vid ett internationellt universitet eller en internationell organisation. När avtalet är klart omfattas du av försäkringen StudentUt. Kom ihåg, du blir inte registrerad på fältkursen innan avtalet är på plats.

Läs mer om StudentUt

Stipendier för utlandsstudier