Omtentamen och uppsamlingstillfälle

På kurs/delkurs anordnas en ordinarie och en omtentamen. Utöver detta anordnas även ett så kallat uppsamlingstillfälle en till två gånger om året.

Omtentor och uppsamlingstentor

Omtentor och uppsamlingstentor lämnas ut i Canvas, datum och tid för ut- och inlämning hittar du i kursens schema.

Omtentor

Vill du skriva omtenta under kursesens gång måste du omregistrera dig på kursen för att få tillgång till kursen i Canvas. Kontakta vår utbildningskoordinator för omregistrering.

På Mänskliga rättigheter - Fördjupningskurs (MRSG31) delkurs 1 och 2 sker examinationen löpande under kursens gång. Ett uppsamlingstillfälle ges efter kursens slut. Anmälan ska ske till kursansvarig lärare. 

Uppsamlingstentor

För att göra en uppsamlingstenta vid uppsamlingstillfället måste du anmäla dig till kursansvarig lärare och vår utbildningskoordinator.
Uppsamlingstentor för MRSG11, MRSG21:3 och MRSG31:1 kommer att ges 17-21 maj 2021. Senaste anmälningsdag är den 19 april 2021.
Uppsamlingstentor för samtliga kurser kommer att ges vecka 33. Anmälning senast den 21 juni 2021.

Inlämning av uppsats/omarbetad version av uppsats

Under året finns det 2 tillfällen att lämna in sin uppsats, ordinarie inlämning i januari samt ett extratillfälle i augusti.
Mer information om uppsatsinlämning och inlämning av en omarbetad version av uppsats finns under Publicering av uppsats och examensarbete.

Kontakt

Studierektor
Lina Sturfelt
E-post: lina.sturfeltmrs.luse

Studievägledare
Andreas Tullberg
E-post: studievagledaremrs.luse

Utbildningskoordinator
Kristina Robertsson
E-post: mrsmrs.luse 

Sidansvarig: kristina.robertssoncme.luse | 2020-11-23