Akademisk ordlista - vanliga ord och uttryck

Vad är skillnaden mellan en institution och en fakultet? Vad är egentligen Ladok? Här reder vi ut ett urval av begreppen som du kan komma att stöta på under din studietid vid Lunds universitet.

AF-Borgen är Akademiska Föreningens och studenternas eget hus på Sandgatan 2 i Lund. Byggnaden är samlingsplats för en mängd olika aktiviteter och studentorganisationer. Lokalerna används till allt från scenuppsättningar och fester till föredrag och möten.

Akademisk kvart är ett akademiskt tidsbegrepp som innebär att något i själva verket börjar en kvart efter utsatt tid. Klockan 9 på schemat betyder då alltså egentligen 9:15. Fenomenet uppstod på den tiden när klockor var ovanliga hos studenter och domkyrkans ringningar utgjorde den allmänt nyttjade tidsmätaren. Kvarten gav studenten lagom tid att hinna till föreläsningen sedan ringningen hörts.

Efter klockan 18 tillämpas dubbelkvart eftersom man då förväntas behöva byta om till aftonklädsel. Klockan 19 betyder då alltså egentligen 19:30. Om akademisk kvart INTE gäller markeras detta med ordet "prick" eller ett punkttecken. Efter klockan 18 skriver man "prick prick".

Systemet gäller för många utbildningar och tillställningar än i dag, något att lägga på minnet inför såväl föreläsningar som fester!

Alumn blir du när du har studerat färdigt vid Lunds universitet. En alumn är alltså en före detta elev vid något lärosäte. Ordet kommer från latinet och betyder lärjunge eller elev.

Amanuens är en student som är anställd vid universitetet för att till exempel hjälpa till med undervisning, forskning eller administrativa uppgifter. Ordet kommer från latinet och betyder skrivbiträde eller skrivare.

Disputation är akten då en doktorand inför publik försvarar sin doktorsavhandling.

Docent är titeln för en person som disputerat och därutöver skaffat sig vetenskapliga kvalifikationer.

Doktoranden bedriver studier för doktorsexamen (240 högskolepoäng). Kan även kallas forskarstuderande. Efter avlagd doktorsexamen får personen titeln "doktor".

Doktorspromotion är den största akademiska högstiden i Lund. Den äger rum runt maj-juni varje år och då promoveras ("befordras") de doktorander som nu ska bli doktorer. De har under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling vid Lunds universitet.

Fakultet är ett utbildningsområde med institutioner under sig med sammanhängande ämnen och discipliner vid universitetet, till exempel samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskarassistenten har en tidsbegränsad tjänst, vilken främst är avsedd att ge nyexaminerade doktorer möjlighet till fortsatt forskningsmeritering.

Gamla kirurgen är ett av alla lite märkliga namn på en del av de äldre husen vid Lunds universitet. Namnet kommer sig av att huset på Sandgatan 3 från början byggdes på det dåvarande sjukhusområdet som en kirurgklinik.

Huset är från 1868 och blev en del av Lunds universitet när sjukhuset flyttade därifrån på 1970-talet. Tidigare fanns bland annat Lunds universitets allmänna studievägledning och studieverkstaden här, men de flyttade under 2012 och finns nu i (gamla) Genetikhuset. I dag hittar du delar av samhällsvetenskapliga fakulteten i Gamla kirurgen.

Institutionen är den primära arbetsplatsen för studenter, forskare, lärare med flera. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom ett enda eller flera närbesläktade ämnen, till exempel sociologiska institutionen.

Kandidatprogram omfattar 180 högskolepoäng och varar tre år, om du studerar på heltid.

Kurser kan ges fristående eller ingå i ett program. Du kan välja att läsa en kurs eller flera och på så sätt sätta ihop din egen utbildning som kan leda till en examen.

Ladok är ett datorbaserat system för dokumentation av uppgifter om de studerande och deras studier vid Lunds universitet. Det sammanställer till exempel vilka högskolepoäng studenten tagit. Registrering och studieresultat förs in i Ladok av institutionerna.

Magisterprogram kan du läsa efter avslutad kandidatutbildning. Efter 60 högskolepoäng (1 år) kan du ta ut en magisterexamen.

Masterprogram kan du läsa efter avslutad kandidatutbildning. Efter 120 högskolepoäng (2 år) kan du ta ut en masterexamen.

Nationer finner du i Sverige framför allt i studentstäderna Lund och Uppsala. De första nationerna bildades på 1600-talet, som sammanslutningar av studenter som kom från samma hemtrakter. De drivs av ideellt arbetande studenter, anordnar enklare restaurangverksamhet, hyr ut bostäder, ordnar fritidsaktiviteter, och mycket annat.

I Lund finns tretton nationer: Blekingska, Göteborgs, Hallands, Helsingkrona, Kalmar, Kristianstad, Lunds, Malmö, Smålands, Sydskånska, Wermlands, Västgöta och Östgöta.

Nollning är en verksamhet som syftar till att "sparka in" novischer, alltså nya studenter, i studentlivet. Ofta rör det sig om olika lekfulla uppdrag som ska utföras i grupp. De allra flesta kårer i Lund anordnar nollning som ett sätt att snabbt lära känna varandra. På vissa kårer heter nollningsgeneralen phösare, med överphösaren och Nollegeneralen i spetsen.

Novisch är ett ord som stammar från latinets novicium som betyder "nykomling". I detta sammanhang betyder det "nyinskriven lundastudent". Benämningen härstammar fån klosterväsendet men har även figurerat i nordtyskt universitetsliv.

Opponering är ett seminarium där du som student presenterar och försvarar din uppsats eller ditt examensarbete. Du kommer att få kritiska frågor kring uppsatsen av en medstudent och troligtvis själv även kritisera någon annans uppsats. Först därefter sätter examinatorn ett betyg på uppsatsen.

Professor är den högsta lärartjänsten vid universitetet och arbetar med utbildning, forskning och handledning. Efter pensioneringen läggs emeritus till titeln. Professorer, lektorer och adjunkter kan även vara "adjungerade". Det innebär att de har sin huvudsakliga verksamhet utanför universitetet. En adjungering är tidsbegränsad.

Prefekt är en professor eller annan lärare som under institutionsstyrelsen leder institutionens verksamhet.

Rektor leder verksamheten vid universitetet och är dess främsta företrädare. Rektor väljs för en tidsrymd av sex år och utnämns av regeringen efter förslag från universitetsstyrelsen. Universitetets ledningsgrupp utgörs av rektor tillsammans med prorektor, vicerektorer, förvaltningschef och Lunds universitetets studentkårers ordförande och vice ordförande.

Siste april är vårens största festlighet i Lund (och Uppsala). I övriga Sverige mer känt som "Valborgsmässoafton". För en Lundastudent kan dagen börja med champagnefrukost och fortsätta med tävlingar och lekar med nationerna. Många samlas också i Stadsparken i Lund för picknick och fest dagen lång. Dagen efter, första maj, fortsätter firandet, bland annat med körsång på universitetshustrappan.

STiL är en förkortning för "Student i Lund" och är det vanligaste namnet på studentkontot vid Lunds universitet. Med hjälp av inloggningsuppgifter, som du får när du blir registrerad som antagen på en utbildning, kan du logga in på Studentportalen och kolla mejl, studieresultat med mera.

Tentamen är namnet på det det prov, muntligt eller skriftligt, som du går igenom vid avslutad kurs eller efter ett moment i en kurs. Kallas även "tenta". Om du "kör" på en tentamen, det vill säga att du får underkänt, kan du göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle på en omtentamen.

Universitetsadjunkt är en lärare vid universitetet med minst grundläggande högskoleutbildning.

Universitetslektor är en lärartjänst som kräver doktorsexamen (eller motsvarande) och pedagogisk utbildning. Arbetar normalt både med utbildning samt forskning.

Uppsats skriver studenter vanligen på fortsättningskursen och kandidatkursen på grundnivå. Det är en akademisk, skriftlig utredning som du författar på egen hand eller tillsammans med en kurskamrat. När uppsatsen är klar får du försvara den under en opponering. Först därefter får du ett betyg på din uppsats.

Hämtat från www.lu.se/studera/livet-som-student/ny-som-student/akademisk-ordlista-vanliga-ord-och-uttryck