lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Live@lund

Live@Lund är en webbaserad studieportal som utgör en knutpunkt för alla studenter och lärare.
Som student har du en rad möjligheter med Live@Lund.
Du har tillgång till alla de kurstillfällen och programtillfällen som du är registrerad på.
Du loggar in med din STiL-identitet.

I Live@Lund kan du bland annat hitta:

  • kursplan
  • litteraturlista
  • schema
  • lektionsplanering
  • kursmaterial
  • inlämningsuppgifter
  • meddelande från lärare och administrativ personal
  • tentamensuppgifter
  • kontakt till kurskamrater etc.