Webbregistrering

Alla studenter på mänskliga rättigheter ska webregistrera sig på programtermin/kurs.

Alla som läser fristående kurs registrerar sig på kursen och alla programstudenter ska registrera sig på programtermin.

I vänstermenyn finns information om ansökan och registrering för respektive termin.
Läs noga vad som gäller för just den terminen du ska registrera dig på.

För att webbregistrera dig måste du logga in på ditt studentkonto, STiL.
För alla nya studenter finns anvisningar om hur du aktiverar ditt STiL konto här.

Kan du av någon anledning inte webbregistrera dig på terminen ska du kontakta vår utbildningsadministratör.

Så här webbregistrerar du dig.

Logga in på STIL – ditt studentkonto i Lund