lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Utbildningsadministration

Utbildningsadministrationen hittar du på 2:a våningen i A-huset på LUX.

Du kan få hjälp med information och diverse administrativa ärenden, exempelvis:

  • Registrering och omregistrering på kurs
  • Studieuppehåll eller studieavbrott
  • Studieintyg
  • Allmän information om kurser och program
  • Frågor kring utbildningsplattformen Live@Lund
  • Allmän information för studenter mm.

Registrering

Registrering på kurser inom kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter samt fristående kurser gör du själv genom att logga in på ditt studentkonto. Kan du av någon anledning inte registrera dig ska du kontakta administrationen. 

Läs mer om ansökan och registrering här
För omregistrering på kurs, kontakta administrationen.

Studieuppehåll

Är du programstudent och vill göra ett studieuppehåll ska du anmäla det till administrationen. Skicka e-post till mrsmrs.luse med namn, personnummer och vilken termin du avser göra studieuppehåll på.
Studieuppehåll beviljas en termin i taget. Anmäler du inte studieuppehåll förlorar du din platsgaranti på programmet.

Avbrott i studierna

Om du väljer att avbryta dina studier ska du anmäla detta till administrationen så fort som möjligt. Skicka e-post till mrsmrs.luse med namn, personnummer och vilken kurs/program du vill avbryta studierna på.

Studieintyg

Både utbildningskoordinatorn och studievägledaren hjälper dig med olika typer av intyg.
Du kan även själv skriva ut registrerings- och resultatintyg från ditt studentkonto.

Kontakt

Kristina Robertsson

Rum: LUX:A210
Telefon: 046-222 3047
e-mail: mrsmrs.luse