Sommar på mänskliga rättigheter

Uppsamlingstillfälle augusti 2024

Tentor/uppsatser/ examensarbeten. Anmälningsperiod 3-27 juni 2023.

Forskarutbildning i mänskliga rättigheter

Masterprogram i mänskliga rättigheter

Kandidatprogram i mänskliga rättigheter

Inga kommande händelser för tillfället