lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Publikationer

Böcker (5 av 8 st)

Redaktörskap (3 av 3 st)

Artiklar (5 av 28 st)

Bokkapitel (5 av 47 st)

Förord (1 av 1 st)

Encyklopediartiklar (5 av 6 st)

Konferensbidrag (5 av 10 st)

Rapporter (5 av 5 st)

Working papers (3 av 3 st)

Recensioner (5 av 23 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (5 av 20 st)

Tidningsartiklar (5 av 15 st)