lu.se

Mänskliga rättigheter

Historiska institutionen | Humanistiska och teologiska fakulteterna

Kontakt

Besöksadress

LUX
Helgonavägen 3, Hus A, 2:a vån
223 62 Lund

Postadress

Lunds Universitet
Mänskliga rättigheter
Box 192
221 00 Lund

Faktureringsadress

Lunds Universitet
Mänskliga rättigheter, 500044
Box 188
221 00 Lund

Leveransadress

Lunds Universitet
Mänskliga rättigheter
LUX
Helgonavägen 3, entré D
223 62 Lund

Hämtställe

30

LUCAT

Studentrådet

Administration

Kristina Robertsson

LUX:A210
Telefon: 046-222 3047
e-mail: mrsmrs.luse

 

 

Studievägledare

Studierektor

Lina Sturfelt
LUX:A212
Telefon: 046–222 41 81
e-mail: lina.sturfelt@mrs.lu.se

Avdelningsföreståndare

Lena Halldenius
Professor
LUX:A213
Tel: 046-222 9601
E-mail: lena.halldeniusmrs.luse

Prefekt