Studievägledning

Med anledning av Covid-19 är vi inte alltid på LUX. Så förboka ditt besök.

Vår studievägledare, Andreas Tullberg, hittar du 2:a våningen i A-huset på LUX.

Kontakta mig om du har frågor som gäller din utbildning, exempelvis:

  • studieplanering
  • behov av särskilt stöd i studierna
  • information om praktik
  • information om utbytesstudier
  • dispenser
  • allmän information
Bild på studievägledaren

Kontakt

Andreas Tullberg
Rum: LUX:A211
e-mail: andreas.tullbergmrs.luse
Telefon: 046-222 47 52