Forskning

Avdelningen för Mänskliga rättigheter är en flervetenskaplig forskningsmiljö. Vi forskar om mänskliga rättigheter i all deras komplexitet, ur historiska, filosofiska, etiska, politiska och rättsliga perspektiv. Vi är särskilt intresserade av mänskliga rättigheter i samhället, deras roll i demokratiska och odemokratiska samhällssystem och vad det egentligen innebär för institutioner att respektera och främja mänskliga rättigheter. Vår senaste gemensamma publikation heter just Mänskliga rättigheter i samhället. För mer information om pågående forskning besök fliken forskningsprojekt.

I ett föränderligt samhälle är aktörerna många. Det är inte bara staten, formella institutioner och över- och mellanstatliga organ som är centrala ur ett rättighetsperspektiv utan minst lika intressanta att studera är icke-statliga organisationer och aktivistgrupper. I grunden ligger principiella frågor om hur mänskliga rättigheter kan och bör förstås och hur de förhåller sig till andra politiska värderingar och mekanismer samt hur de figurerar i värdekonflikter. Vad är en mänsklig rättighet? Vad är en rättighetskränkning? Vad händer när rättigheter kolliderar? Hur ser ansvaret för rättighetsuppfyllelse ut och hur fördelas det?

Ett dynamiskt forskningsfält som vi intresserar oss för är historieskrivningen om de mänskliga rättigheterna. Det finns såväl ideologiska som begreppsliga strider inom denna historieskrivning. Här studerar vi hur innebörden av, syftet med och det språkliga bruket av mänskliga rättigheter (och rättigheter i allmänhet) har förändrats över tid och vad det spelar för roll för vår förståelse och vårt bruk av dem idag.

Vi samarbetar med andra rättighetsforskare i Lund genom Lund Human Rights Research Hub 

Forskarseminarium

Vårt forskarseminarium är öppet för alla intresserade. Seminarietiden är normalt varannan onsdag kl. 13-15. Programmet och kalendariet hittar du här.

Lund Human Rights Research Hub

Linking Research, Education and Outreach across the University

Forskningsportalen

Sök forskare, projekt, publikationer och andra forskningsresultat.

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2020-09-17