SI-mentorer

Supplemental instruction – en introduktion

Supplemental instruction eller samarbetsinlärning (SI) är ett frivilligt komplement till den kurs du läser. 
På mänskliga rättigheter ges SI på Introduktionskursen, termin 1. SI-möten planeras in varje vecka i anslutning till föreläsningar och leds av en utbildad SI-ledare. Du ges då möjlighet att diskutera innehållet från föreläsningar, seminarier och kurslitteratur tillsammans med dina kurskamrater. Målet med träffarna är att fördjupa din kunskap och att ge stöd i dina studier. Du måste inte vara förberedd för att delta i ett SI-möte.

Vad gör man på ett SI-möte?

Jämför anteckningar för att hitta föreläsningens röda tråd, kompletterar anteckningar med sådant som missast eller inte förståtts, diskuterar centrala begrepp och belyser problem genom de olika perspektiv som kursen ger, övar studieteknik, går igenom kurslitteraturen och seminariematerial med mera.

Vad är en SI-ledare?

SI-ledaren är en student som själv läst och tenterat kursen. De känner till kursens mål och innehåll vilket ger dem kunskap om vad som krävs för att klara kursen. Deras uppgift är att dela med sig av sina erfarenheter gällande olika studietekniker som passar för ämnet och därigenom vägleda SI-gruppen att under ett möte själva finna svaren till de frågor som ställs.
SI-ledarens roll är att leda samtal, diskussion och övningar under träffen men inte att vara en extra lärare.

Tips inför ett SI-möte:

En bra idé är att skriva ner frågor som dyker upp under föreläsningen eller när du sitter läser kurslitteraturen. På ett SI-möte tas de frågorna för att gemensamt hitta svaren. Om du missat föreläsningen kan det vara extra bra att delta på SI-mötena. Ibland hjälper det även dina kurskamrater att besvara frågor så enkla som: Vad handlade föreläsningen om?
Ta med dig dina anteckningar och den litteratur som tillhör kursen så att du kan använda det under mötet.

Vad får jag ut av gå på ett SI-möte?

Genom att delta i SI-möten kan du utveckla en bättre förståelse för kursen och har en möjlighet att lära dig effektiv studieteknik i ämnet.
Genom att studera i grupp får du höra andras synpunkter och kan dela med dig av dina egna perspektiv. I ett prestigefritt sammanhang kan du dela med dig av dina erfarenheter i ämnet och studieteknik. Detta utbyte ökar dina möjligheter att klara kursen. Statistik från HT visar att sannolikheten att bli godkänd på en kurs ökar om man deltagit i SI-verksamheten jämfört med om man inte deltagit.
 

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2022-04-06