Doktorandinformation

Här hittar du som doktorand information kring dina forskarstudier, länkar och blanketter till individuell studieplan, förlängning (fortsatt studiestöd) och löneförhöjning på HT:s doktorandsidor. Information finns även på Lunds universitets forskarutbildningssidor. För att hitta din individuella studieplan så loggar du in på HT:s intranät med din Lucat-identitet.

Anställd vid Lunds universitet

Som doktorand är det viktigt att du vet vad det innebär att vara anställd vid Lunds universitet. Ta därför del av den viktiga information som finns i länkarna nedan, inte minst om de olika rättigheter som är förknippade med anställning.

Doktorandfackliga sidor

Doktorandkår och doktorandråd tillvaratar doktorandernas intressen i förhållande till universitet och området. På kårens hemsida kan du också hitta information angående doktorandens rättigheter och skyldigheter under studietiden.

Inför disputation

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2023-10-04