Anvisningar uppsats och examensarbete

Uppsats

Inlämning av vetenskapligt arbete/uppsats

Uppsatser lämnas in via LUP och Canvas, instruktioner och anvisningar finns under Publicering uppsats och examensarbete. 
(Vi har särskilda rutiner för inlämning av uppsatser som tidigare blivit underkända, en så kallat omarbetat version av uppsatsen, instruktioner för det hittar du längst ned i anvisningarna för Publicering av uppsats och examensarbete). 

Nyttig information 

  • På Canvas hittar du instruktioner och råd för dig som skriver en uppsats i ämnet mänskliga rättigheter
  • Vad ska du som student tänka på inför uppsatsskrivandet? Var hittar du relevant litteratur? Hur gör du smarta sökningar? Vad innebär källkritik? För mer information se youtube Inför Uppsatsen
  • Vad är ett vetenskapligt material? Vad utmärker det vetenskapliga skrivandet i form och struktur? Hur skriver du referenser till dina texter? För mer information se youtube Akademiskt skrivande
  • Urkunds plagiathandbok (pdf)

Examensarbete kandidatexamen

Examensarbetet lämnas in via LUP och Canvas, instruktioner och anvisningar finns under Publicering uppsats och examensarbete.

Nyttig information 

  • Instruktioner och råd för dig som skriver ett examensarbete i ämnet mänskliga rättigheter hittar du i Canvas.
  • Vad ska du som student tänka på inför examensarbetet? Var hittar du relevant litteratur? Hur gör du smarta sökningar? Vad innebär källkritik? Lär dig mer på youtube Inför examensarbetet
  • Urkunds plagiathandbok (pdf)

Underkänd uppsats/examensarbete

Uppsatser och examensarbeten som inte lämnas in i föreskriven tid kommer inte att rättas. Fusk och plagiat är grund för underkännande och kan också leda till disciplinåtgärder.

Fusk och plagiat

Läs mer om vad som gäller vid fusk och plagiat.

Akademisk hederlighet

Akademiskt skrivande

AWELU

Academic Writing in English

Logga in och registrera din uppsats i LUP

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2022-09-26