Fusk och plagiat

En grundläggande regel för dig som är student vid Lunds universitet är: fuska inte. Men ibland kan det vara svårt, särskilt som ny student, att veta vilka krav som ställs. Se därför till att du genom din utbildning vet vad som gäller för till exempel referat och källhänvisningar i uppsatser och på tentor.

Tenterande görs enskilt. Otillåtet samarbete och användning av AI är förbjudet. Plagiat är fusk och leder till att tentamen i sin helhet underkänns. Det kan dessutom leda till disciplinåtgärder. Med plagiat avses kopiering eller avskrift från böcker, artiklar, internet, studentuppsatser eller andra källor utan korrekt hänvisning.

Urkund

Urkund är ett system för att upptäcka plagiat. Lunds universitet har en gemensam licens för textmatchningsverktyget Urkund. Detta innebär att lärare vid alla universitetets institutioner kan använda Urkund för att kontrollera studentarbeten.

Vad är Urkund?

Urkund är ett e-postbaserat system som automatiskt jämför studentarbeten mot andra texter från tre centrala källområden – Internet, visst förlagsmaterial och Urkunds eget arkiv. Urkund används på många svenska och internationella universitet och högskolor som ett led i arbetet med att förebygga och upptäcka fall av fusk och plagiering.

Akademisk hederlighet

Akademiskt skrivande

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2023-05-15