Kurser

Rättvis omställning till hållbara samhällen 7,5 högskolepoäng

Kursen ges av Forskarskolan Agenda 2030.

Kursen ger kritiska perspektiv på de globala klimatmålen i Agenda 2030 och effekterna av övergången till hållbarhet i termer av rättvisa och mänskliga rättigheter, i synnerhet för utsatta grupper. Särskilt fokus kommer att ligga på minoritetsrättigheter, arbetsrättigheter, kön och migration, samt på indikatorer och metoder för att mäta utveckling.

Kursperiod: 6 april - 12 juni, 2020

Ansökan: skicka ett mejl till Lena Halldenius  lena.halldeniusmrs.luse

Sista ansökningsdag: 6 mars, 2020

Undervisningen

är på engelska och ges huvudsakligen i form av endags-workshops som består av föreläsningar och seminarier:

  1. Introduktion om mänskliga rättigheter och hållbar utveckling
  2. Workshop om arbetarrättigheter och ursprungsfolk
  3. Workshop om klimatpolitik, kvinnor och intersektionalitet
  4. Workshop om klimatmigration och utsatta östater
  5. Workshop om indikatorer och hur utveckling mäts
  6. Avslutande studentkonferens

Kursplan

Litteraturlista

Kursen ges vid Humanistiska och teologiska fakulteterna.

Kontakt

Lena Halldenius, professor

lena.halldeniusmrs.luse 

Forskarskolan Agenda 2030

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2020-09-30