Sök programmet

Alla som vill studera det internationella programmet Masterprogram i Mänskliga rättigheter, söker online via den nationella ansökningsdatabasen universityadmission.se  Ansökningsperioden är från mitten av oktober till mitten av januari.

Förkunskapskrav

  • En kandidatexamen i mänskliga rättigheter eller annat relevant ämne inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik eller motsvarande. För sökande med kandidatexamen i annat ämne än mänskliga rättigheter krävs att man genom specialisering eller examensarbete visar tillräckliga ämneskunskaper i vårt ämne,
  • engelska 6/engelska B
  • introduktionsbrev (500 ord). I brevet beskriver den sökande sina kvalifikationer i mänskliga rättigheter, sina akademiska och yrkesmässiga ambitioner och förklarar varför dessa gör hen lämplig för utbildningen guide introduktionsbrev (pdf),
  • två rekommendationsbrev på engelska från personer som är bekanta med och förmögna att bedöma den sökandes akademiska förmågor.

Urvalskriterier/övrig information

Övergripande urvalskriterium är en bedömning av den sökandes lämplighet för och förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bland de sökande som uppfyller förkunskapskraven används följande urvalskriterier; hur väl den sökande behärskar engelska språket, muntligt och i skrift, tidigare studieresultat utifrån kurser relevanta för programmet, introduktionsbrevet och två rekommendationsbrev.

Studieavgifter

Programmet är kostnadsfritt för medborgare inom EU/ESS. För medborgare utanför EU/ESS är studieavgiften 100 000 sek per år.

Mer information

Har du frågor om programinnehåll eller förkunskapskrav kontakta vår utbildningskoordinator mrsmrs.luse.

Såhär söker du

Om du vill veta mer om hur du söker, finns en steg-för-steg guide för internationell antagning på application steps

Masterprogram i International Human Rights Law

Är du intresserad av en juridisk inriktning?

Läs mer här

Lund University Global Scholarship

Kontakt

Studierektor
Andreas Tullberg

Utbildningskoordinator
Kristina Robertsson

Antagningsavdelningen
kontakt

Frågor om internationella masterprogram vid Lunds universitet
kontakt

Studentreceptionen
kontakt

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2023-10-16