Publicering uppsats och examensarbete

Uppsatser och examensarbeten ska lämnas in elektroniskt på två ställen, Canvas och LUP Student papers. Inlämning i Canvas görs för automatisk granskning mot databasen Urkund samt distribution inför opposition och försvar. Inlämning i LUP Student Papers görs för publikation.

Uppsatser och examensarbeten ska vara uppladdade i båda systemen senast den tid som står angivet i kursens schema. Det samma gäller uppsamlingstillfället i augusti.

Publicering i LUP

  • Uppsatsen/examensarbetet ska laddas upp i PDF-format.
  • LUP och Canvas kräver inloggning med studentkonto.
  • När du valt rätt kurs klicka på Add New Student Paper. Kontrollera igen att det är rätt kurskod som anges i rullgardinsmenyn i högra hörnet.
  • Ange alltid en sammanfattning (abstract). Glöm inte att ange om det är skrivet på engelska eller svenska i menyn Language of Abstract.
  • Som Subject kan du välja flera ämnen som bäst beskriver uppsatsen, lägg också gärna in keywords så är det lättare hitta din uppsats.
  • För Access Level ska Open anges.
  • För Student Paper Type anges "Second term paper" för studentarbete skrivna på kursen Mänskliga rättigheter - fördjupningskurs. För examensarbete anges "Bachelor Degree".  
  • Registrering och inlogg till LUP
  • Mer om LUP och manual

Examinering

Uppsatsen/examensarbetet examineras dels genom att studenten författar en uppsats, dels genom studentens insats som respondent och opponent vid det seminarium där arbetet ventileras.
Kan du av någon anledning inte delta vid oppositionsseminariet ska du i god tid kontakta kursansvarig lärare.

Korrigeringar

Uppsatser som blivit godkända kan korrigeras under sju dagar från och med det att betyget är registrerat i LADOK. Därefter görs uppsatserna publika i LUP. Med korrigering menas rättelse av stavfel, grammatikfel, bortfallna ord, formateringsfel, textstorlekar, avstånd, marginaljusteringar och motsvarande. Åtgärderna ska alltså vara av redaktionell karaktär.
Det är inte tillåtet att lägga till text, ta bort text, ändra disposition, lägga till eller ta bort referenser, formulera om meningar eller motsvarande i annat syfte än att uppnå det ovanstående. Uppsatsen ska i allt väsentligt vara samma som den som lämnades in för examination.

Registrera/publicera i LUP

Logga in på LUP

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2022-09-26