Louise Burenby

Examen: våren 2018
Arbete: organisationsutvecklare på Tamam Jag arbetar på Tamam, en nationell ungdomsorganisation med huvudkontor här i Lund. Under min utbildning studerade jag en utbytestermin i nordvästra England, Lancaster och gjorde praktik på Tamam. Praktiken gav mig möjlighet att praktisera det som jag läst och teoretiserat kring under utbildningen. Jag träffade många nyanlända ungdomar som kommit till Sverige som flyktingar och lärde mig mycket om hur svår situationen ofta är för den här gruppen. Det här var 2016, samtidigt som flyktingmottagande upptog extremt mycket plats i media och jag såg en tydlig problematik i hur flyktingar över lag framställdes i media. Ord som ”katastrof” och ”säkerhetsrisk” användes, istället för exempelvis ”humanitära risker”. Situationen ansågs vara ett problem för Sverige, snarare än för de människor som lämnat allt och flytt. Mitt examensarbete ”Språket som skapar krisen” kom senare att undersöka och jämföra mediediskursen gällande flyktingsituationen i Sverige under 2014–2016 och 1990–1993-talet, då kriget på Balkan tvingad många människor på flykt. Varför valde du kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter? Från början funderade jag på att läsa juridik, men visste att jag ville jobba med samhällsförändring och kunna nå strukturell förändring genom en humanitär ingång. Jag ville ha ett framtida yrke med utrymme för att vara progressiv, kritisk, och tänka utanför ramen. När jag hittade kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter kändes det verkligen så mitt i prick för mig. Jag är fantastiskt nöjd. Utbildningen är kritisk och ser helheten, studenter blir sedda och inkluderas. Det var tufft och svårt men vi fick stöd och uppmuntran. Som person har jag växt jättemycket, men också i min karriär genom att både få möjlighet att nischa mig, göra en praktik och få inblick i hur problem kan angripas på olika sätt. Jag rekommendera verkligen alla som är intresserade av att läsa att söka. Du måste vara redo att ta det på allvar, ge det mycket tid, men jag tycker det är bra att ribban ligger så högt. Vad har du gjort sedan din examen? Efter min praktik på Tamam fick jag jobb där i ett halvår. Sedan kom jag tillbaka för att avsluta min examen. Under våren 2018, arbetade jag deltid för en konsult som arbetar med ledarskapsutveckling och läste sociologi med fokus på organisationsutveckling. Idag är jag tillbaka på Tamam och arbetar, heltid, som nationell organisationsutvecklare. Hur hittade du och fick ditt nuvarande arbete? Jag visste redan att Tamam var en bra arbetsplats, och när jobbannonsen kom upp blev jag rekommenderad att söka. Jag gjorde så och fick det, mycket tack vare min erfarenhet av ideell sektor. Hur ser en typisk arbetsdag ut? Det är väldigt varierat. Tamam arbetar med ungas rätt i samhället, demokratifrågor, antirasism och integration. Jag hjälper och stöttar unga att själva organisera sig och att leda och styra sina verksamheter. Parallellt arbetar jag strategiskt med att etablera och utveckla organisationen, samt säkerhetsställer att vi arbetar på ett bra, normkritiskt och medvetet sätt. Genom min utbildning kan jag se helhetsperspektivet i det vi gör och driva verksamheten med ambitionen att förändra samhället på strukturell nivå, nationellt som internationellt. Vad har du för tips till andra studenter som skulle vilja arbeta inom samma område? Våga bara göra det, det är svårt, men våga tro på att du kan och sök aktivt. Att jobba med civilsamhället är fantastiskt lärorikt och roligt. Du får möjlighet att arbeta med dina värdegrunder och driva påverkansarbete. Vad tror du om det nya MA programmet i Mänskliga rättigheter? Jag tror att det kan bli jättebra, intressant och givande. När jag först hörde om det var det verkligen wow, det skulle jag vilja göra. Att det är ett internationellt program ser jag som en förutsättning. Utifrån de frågor som diskuteras inom mänskliga rättigheter tror jag att en utbildning berikas och får ett mervärde i en mångfasetterad studentgrupp. Möjligheten att lära av varandra och få tillgång till fler perspektiv. Det är ju skönt att vara i en grupp med samma värdegrund och i koncensus, men det är inte en sådan värld vi ska arbeta i.
Bild på alumn
Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2020-06-17