Vill du studera mänskliga rättigheter?

Vi erbjuder tre flervetenskaplig utbildning i mänskliga rättigheter.

Kandidatprogram i mänskliga rättigheter, 180 högskolepoäng

behandlar teman såsom likabehandling, icke-diskriminering, våld och ansvarsutkrävande. Våra lektorer förankrar undervisningen i aktuella frågor och studenter fördjupar sig i mänskliga rättigheter både som idé och som praktik. Under kandidatprogrammet kan du göra en praktik eller en utbytestermin någonstans i världen. Skulle du vilja, har du möjlighet att göra både och. Läs mer

Vill du veta mer om behörighetskrav och hur du söker, gå till Sök programmet.

Masterprogram i mänskliga rättigheter, 120 högskolepoäng

är ett internationellt masterprogram som ger studenter möjlighet att fördjupa sig i det komplexa fenomen som mänskliga rättigheter representerar. Ämnet betraktas och studeras inte bara som etiska principer eller grund för lag och politik, utan också som en del av det demokratiska samhällets infrastruktur. Målet är att i nära koppling till pågående forskning ge studenter ett tvärvetenskapligt forskningsinriktat masterprogram. Läs mer

Vill du veta mer om förkunskapskrav och hur du söker, gå till Sök programmet

Forskarutbildning i mänskliga rättigheter, 240 högskolepoäng

Som enda lärosäte i Sverige erbjuder Lunds universitet forskarutbildning i det flervetenskapliga ämnet mänskliga rättigheter. Ämnet integrerar historiska, filosofiska, rättsliga och politiska perspektiv i studiet av mänskliga rättigheter och deras förutsättningar, begränsningar och roll i samtiden. Vill du vet mer om antagning och behörighet, gå till forskarutbildning

Vi finns på Facebook!

Kontakt

Studierektor
Andreas Tullberg
Rum: LUX:A212
E-post: andreas.tullbergmrs.luse

Ilona Karppinen
Rum: LUX:A211
e-mail: ilona.karppinenmrs.luse
Telefon: 046-222 47 52

Utbildningskoordinator
Kristina Robertsson
Rum: LUX:A210
E-post: mrsmrs.luse 

Sidansvarig: kristina.robertssonmrs.luse | 2022-08-16